1. انواع حسگر (سنسور):

حسگر وزن (لودسل)، حسگر حرارت، حسگر فشار، حسگر رطوبت، ایستگاه هواشناسی، سوئیچ های کنتر 


2. اتوماسیون وزن و نشان دهنده دیجیتالی وزن:

توزین سیلو و هاپر، توزین پیوسته مواد، باسکول، توزن نوار نقاله 


 3. اتوماسیون و مهندسی کنترل:

کنترل پردازش مواد، سیستم های بچینگ و مخلوط کردن مواد، کنترل جریان و حرارت 


 
4. سیستم های ذخیره و انتقال مواد:

مونیتور کردن و کنترل سطح مواد، مونیتور کردن  و کنترل پیوسته سطح مواد، کنترل رطوبت و حرارت، تجهیزات انتقال مواد، نوار نقاله و سیستم های بالابر، سیلو نگهدارنده گندم و جو، سیستم هوادهی سیلو
 

 

 

Copyright © From 1998 OSIMA.IR All rights reserved.