1. حسگر وزن (لودسل):

 حسگر وزن و نیرو (لودسل)

 

2. نشان دهنده های دیجیتالی وزن و باسکول آویز:

  نشان دهنده وزن و باسکول آویز

 

3. جعبه تقسیم و  ترانسمیتر:

  انواع جعبه تقسیم و ترانسمیتر

 

4. اتوماسیون و مهندسی کنترل:

  کنترل فرآیند مواد
  سیستم های بچینگ و اختلاط مواد

 

5. اتوماسیون وزن:

  توزین سیلو و هاپر
  توزین پیوسته مواد
  باسکول کامیون کش و قطار کش
  توزین نوار نقاله

 

 

Copyright © 1998 OSIMA.IR All rights reserved.