خدماتی که ارائه می دهیم:

اجرای پروژه های مهندسی اتوماسیون صنعتی.

مشاوره مهندسی به مشتریان جهت تسهیل در اجرای پروژه ها.

برگزاری کلاس های آموزشی جهت انتقال دانش روز.


آموزش مشتریان به منظور استفاده بهینه از محصول.

استفاده از نظرات مشتریان در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کالا.

ارائه محصولات جدید با قابلیت بالاتر.

خدمات مستمر پس از فروش.  

Copyright © 1998 OSIMA.IR All rights reserved.