حسگر اندازه گیری رطوبت فشار هوا:


از مجموع این سه حسگر می توان برای ساخت ایستگاه های هواشناسی استفاده نمود.
  

حس گر درجه رطوبت مدل WE600:

این دستگاه یک نوع سنسور با دوام و بسیار دقیق است که از یک مدار الکترونیک مخصوص همراه یک آمپی فایر خطی بهره می برد. خروجی این حسگر 4-20mA با ترکیب سه سیم می باشد. 

حسگر درجه حرارت مدل WE700:
این دستگاه از مواد بسیار مقاوم در مقابل تغییرات جوی ساخته شده و مطابق استاندارد ملی آمریکا کالیبره شده است. خروجی این سنسور 4-20mA است.


 

سپر خورشیدی مدل WE770:
سپر خورشیدی GW مدل WE770 به منظور حفاظت از حسگرهای رطوبت و درجه حرارت به نحوی طراحی شده است که بیشترین مقدار حرارت و اشعه خورشیدی را دفع می نماید.

بازگشت
 

 

 

Copyright © 1998-2010 OSIMA.IR All rights reserved.