حسگر رطوبت:

  

1. حس گر درجه رطوبت مدل WE600:

این دستگاه یک نوع سنسور با دوام و بسیار دقیق است که از یک مدار الکترونیک مخصوص همراه یک آمپی فایر خطی بهره می برد. خروجی این حسگر 4-20mA با ترکیب سه سیم می باشد.


 

بازگشت

  

Copyright © 1998-2010 OSIMA.IR All rights reserved.